DOTACJE UNIJNE

DOTACJE UNIJNE / DOTACJE UNIJNE

 

Informujemy, że nasza firma realizuje projekt:

„Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa „MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych”. Program realizowany jest w ramach poddziałania POIR 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy na wybranych rynkach zagranicznych poprzez promowanie produkowanych przez "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY wirówek medycznych i laboratoryjnych mających szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych produkowanych wirówek laboratoryjnych i medycznych. W wyniku realizacji projektu planowane jest rozpoczęcie sprzedaży na rynku USA, który został określony jako perspektywiczny w programie promocji branży sprzętu medycznego. Ponadto planowane jest prowadzenie działań promocyjnych na rynkach Niemiec, Malezji i Rosji.

Poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych i misjach gospodarczych oraz zakup usług doradczych o szkoleniowych będziemy w stanie rozszerzyć działalność eksportową na nowe obszary oraz zintensyfikować sprzedaż na aktualnie obsługiwanych rynkach zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrostu poziomu dochodów przedsiębiorstwa, ale również do wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 063 188 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 577 500,00 zl