Blog

Laboratoryjne badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego czerwiec 2018

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła praktycznych zasad w standaryzacji pobierania, przechowywania
i przygotowania płynów do oznaczeń cech fizyko-chemicznych, natomiast druga praktyczna część dotyczyła
badania cytologicznego płynów - prawidłowego wykonanie i barwienia preparatów
oraz mikroskopowej oceny komórek i interpretacji wyników.
Wykłady prowadzone tradycyjnie przez uznaną i szanowaną Panią prof. Marię Mantur, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

W imieniu naszym oraz wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy Pani Profesor i już czekamy na kolejne spotkania.