Blog

PTDL Turzno

7-8.06.2018 odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.