Blog

Standaryzacja badań moczu według zaleceń Europejskiej Konfederacji Medycyny Laboratoryjnej (ECLM) marzec 2018.

5 – 6 marca w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie odbyły się kolejne jednodniowe szkolenia. To już tradycja, w której mamy zaszczyt uczestniczyć jak również ją współtworzyć.  Głównym tematem szkolenia była "Standaryzacja badania moczu według zaleceń Europejskiej Konfederacji Medycyny Laboratoryjnej (ECLM)" prowadzona przez prof dr hab. n. med. Panią Marię Mantur.

Szkolenia z prof. M. Mantur od lat cieszą się ogromną popularnością, świadczy o tym szerokie grono odbiorców środowiska diagnostycznego z całej Polski.

Podczas wykładu Prof. M. Mantur omówiła temat moczu „wczoraj i dziś ” – jako materiału diagnostycznego oraz standaryzację jego badań wg zaleceń ECLM.

Wykład wzbogacony był zajęciami praktycznymi, w trakcie których omawiano czynności związane z tematem. Podczas wykładu prezentowana była nasz wirówka w procesie wirowania próbki w celu przygotowania osadu do mikroskopowej jej oceny według zaleceń ECML. 

Badanie moczu to jedno z klasycznych i najstarszych badań laboratoryjnych pomocnych w rozpoznawaniu wielu chorób. Dlatego też istotną sprawą jest prawidłowe jego wykonanie. Uzyskanie porównywalnych wyników może być możliwe jedynie po warunkiem stosowania stałej procedury odnoszącej się do wszystkich aspektów badania, czyli przestrzeganie właściwej kolejności, czasu oraz odpowiedniego sprzętu. Ścisłe połączenie i współgranie automatycznej i manualnej analizy próbki jest niezbędne w osiągnięciu miarodajnych wyników. Do tego służy skuteczna strategia diagnostyczna opierająca się na wystandaryzowanych procedurach. Europejskie Wytyczne Badania Ogólnego Moczu zostały przygotowane pod patronatem ECLM (European Confederation of Laboratory Medicine).


Wykłady prof. M. Mantur są wyjątkowe, jej ogromna wiedza, sposób w jaki ją przekazuje przyciąga zainteresowanych z całego kraju. Jej osobowość, życzliwość i zrozumienie powoduje, że lista chętnych uczestniczyć w jej wykładach stale rośnie.

Jesteśmy dumni z możliwości uczestniczenia w naukowej uczcie z prof.  Marią Mantur za co serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej.

Już dziś zapraszamy na kolejne edycje szkoleń z prof. M. Mantur organizowane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.