Globalna walka z pandemią COVID-19

03.06.2020

Uznając wzajemną pomoc, solidarność i współpracę za jedyny sposób na przezwyciężenie pandemii i uratowanie planety przez społeczność międzynarodową. Globalny kryzys zdrowia publicznego pokazuje potrzebę i pilną potrzebę zbudowania i promowania „społeczności o wspólnej przyszłości” - powiedział Pierre Picquart francuski ekspert, na Uniwersytecie Paryskim VIII.

Koncepcja globalnej wzajemnej pomocy i wspólnoty przyszłości jest użyteczna dla całego świata.

Rejestracja produktu