Dotacje unijne

Informujemy, że nasza firma realizuje projekt:

„Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa „MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych”. Program realizowany jest w ramach poddziałania POIR 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy na wybranych rynkach zagranicznych poprzez promowanie produkowanych przez "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY wirówek medycznych i laboratoryjnych mających szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych produkowanych wirówek laboratoryjnych i medycznych. W wyniku realizacji projektu planowane jest rozpoczęcie sprzedaży na rynku USA, który został określony jako perspektywiczny w programie promocji branży sprzętu medycznego. Ponadto planowane jest prowadzenie działań promocyjnych na rynkach Niemiec, Malezji i Rosji.

Poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych i misjach gospodarczych oraz zakup usług doradczych o szkoleniowych będziemy w stanie rozszerzyć działalność eksportową na nowe obszary oraz zintensyfikować sprzedaż na aktualnie obsługiwanych rynkach zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrostu poziomu dochodów przedsiębiorstwa, ale również do wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 063 188 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 577 500,00 zl

AKTUALNE KONKURSY:

Brak nowych konkursów

 

KONKURSY ZAKOŃCZONE:

Warszawa, dn. 09.05.2019 r.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę, w odpowiedzi na zapytanie nr 01/04/2019 na wykonanie usługi organizacji udziału 2 przedstawicieli Zamawiającego w indywidualnej wyjazdowej Misji gospodarczej na terenie USA, złożyła firma TeCe Sp. z o.o.

 

Warszawa, dn. 23.04.2019 r.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W zawiązku z okresem dni wolnych od pracy (Świąt Wielkanocnych oraz 1 i 3 Maja) chcielibyśmy poinformować o wydłużeniu terminu na składanie ofert do Zapytania ofertowego nr 01/04/2019 dotyczącego wykonania usługi organizacji indywidualnej wyjazdowej Misji gospodarczej na terenie USA.
Prosimy o przesłanie ofert do dnia 08 maja 2019.

 

Warszawa, dn. 12.04.2019 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi organizacji udziału 2 przedstawicieli Zamawiającego w indywidualnej wyjazdowej Misji gospodarczej na terenie USA, realizowanej w ramach projektu pt. „Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych”, dofinansowanego w ramach Działania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe

 

Warszawa, dn. 11.07.2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynku USA realizowanej w ramach projektu pt. „Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych”, dofinansowanego w ramach Działania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

WYNIK KONKURSU:

Warszawa, dnia 24.07.2018
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/2018 na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynku USA w ramach Zapytania ofertowego nr 1/07/2018 złożyła firma The Policy Bridge.

 

Warszawa, dn. 25.06.2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynku USA realizowanej w ramach projektu pt. „Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych”, dofinansowanego w ramach Działania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

WYNIK KONKURSU:

Warszawa, dn. 09.07.2018
Informujemy, że ze względu na brak możliwości wykonania zamówienia w terminie do 13.07.2018r. zapytanie ofertowe nr 1/06/2018 zostało unieważnione.

Rejestracja produktu