FAQ

1. Czy w wirówkach MPW MED. INSTRUMENTS można wirować substancję X?

W wirówkach MPW MED. INSTRUMENTS nie wolno wirować materiałów wybuchowych i łatwopalnych, a materiały zakaźne mogą być wirowane wyłącznie w zamkniętych pojemnikach. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie zawarto w Instrukcji Obsługi wirówki (rozdział: Wskazówki bezpieczeństwa).

2. Czy wirówki i wyposażenie MPW MED. INSTRUMENTS można sterylizować substancją X?

Sterylizację wyrobów MPW MED. INSTRUMENTS można przeprowadzić przy pomocy środków wymienionych w Instrukcji Obsługi wirówki (rozdział: Konserwacja/Sterylizacja). Użycie innych środków od podanych może powodować zmniejszenie trwałości lub zmianę kolorystyki wyrobu. O wszelkie informacje o wpływie środka X na elementy wyrobów MPW wykonywanych ze stali, aluminium i tworzyw (w tym tych pokrywanych powłokami galwanicznymi i lakierniczymi) oraz o skuteczność takiej sterylizacji należy pytać dostawcę środka X.

3. Pojawił się komunikat: „NIEWYWAŻENIE WIRNIKA! PROSZĘ WYWAŻYĆ WIRNIK I PONOWIĆ WIROWANIE". Co to znaczy, co mam zrobić?

Wirówka wykryła niepoprawnie wyważony wirnik. Upewnij się, że wirnik znajduje się w spoczynku, otwórz pokrywę i sprawdź, czy zastosowane probówki są tego samego rodzaju i są równomiernie wypełnione (mają jednakową masę). Wirowane elementy powinny być umieszczone w sposób symetryczny. Szczegółowe zasady rozmieszczania probówek w wirniku znajdziesz w instrukcji obsługi wirówki. Ponownie uruchom wirowanie po upewnieniu się, że wirnik, pojemniki i wkładki są właściwie zamocowane oraz pokrywa jest zamknięta. Jeżeli problem nie ustępuje skontaktuj się z serwisem (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie: https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis.

4. Pojawił się komunikat: "PRZEGRZANIE SILNIKA !". Co mam zrobić?

W przypadku wystąpienia komunikatu o przegrzaniu silnika, wyłącz zasilanie wirówki i skontaktuj się z serwisem (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na: https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis

5. Pękła szklana probówka, a jej zawartość wylała się do komory wirowania. Co mam zrobić?

Drobinki szkła spowodują uszkodzenie zewnętrznych powłok wirników oraz pojemników, co doprowadzi do korozji tych elementów, oraz uniemożliwi ich poprawną pracę. Obecność szklanych drobinek w otworach wkładek, pojemników i wirników może spowodować pękanie kolejnych probówek, a zanieczyszczenie kołków wirników może spowodować nieprawidłowe wychylanie się pojemników, a w konsekwencji wyświetlenie komunikatu informującego o wykryciu niewyważenia.
Upewnij się, że wirnik znajduje się w stanie spoczynku, a następnie otwórz pokrywę za pomocą przycisku COVER. Z zachowaniem ostrożności, przy pomocy narzędzia, np. odkurzacza, usuń z komory wirowania wszystkie szklane fragmenty probówek. W celu usunięcia najdrobniejszych cząstek i szklanego pyłu, pokryj 1/3 powierzchni komory wirowania smarem, np. wazeliną techniczną. Zamknij pokrywę i uruchom wirowanie z prędkością 2000 rpm przez kilka minut. Za pomocą ściereczki usuń smar wraz ze zgromadzonym w nim szklanym pyłem. W razie potrzeby wykonaj tę operację kolejny raz.
W przypadku rozlania się w komorze substancji agresywnych biologicznie lub chemicznie zneutralizuj je z zachowaniem ostrożności i w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu. Jeżeli podejrzewasz, że wirowane substancje lub środki planowane do ich neutralizacji mogą być agresywne dla elementów wirówki skonsultuj się z naszym serwisem (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie
https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis).

 

6. Skąd mogę pobrać instrukcje obsługi do wirówek wycofanych ze sprzedaży?

Sprawdź nr seryjny posiadanej wirówki (znajdziesz go na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia, obok symbolu SN). Sprawdź na stronie https://mpw.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi w kolumnie „Archiwum”, czy udostępniamy instrukcję do Twojej wirówki. Jeśli nie odnajdujesz tam odpowiedniej instrukcji, skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

7. Skąd mogę pobrać deklaracje CE (deklaracje zgodności) do wirówek wycofanych ze sprzedaży?

Sprawdź nr seryjny posiadanej wirówki (znajdziesz go na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia, obok symbolu SN) i skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

8. Jaki jest czas trwania gwarancji na wirówki?

Czas trwania gwarancji na wszystkie produkowane przez nas urządzenia wynosi 24 miesiące. 

9. Czy mogę wykupić dodatkową gwarancję?

Tak, w tym celu skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

10. Jaki jest czas trwania gwarancji na wyposażenie wirówek (wirniki, pojemniki, wkładki)?

Jeśli w warunkach sprzedaży nie określono inaczej, czas trwania gwarancji na wyposażenie jest taki sam jak na wirówkę. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

11. Czy w trakcie trwania gwarancji wymagane jest wykonywanie przeglądów?

Podczas trwania podstawowej gwarancji, udzielonej w momencie zakupu, przeglądy okresowe nie są wymagane. Po tym okresie należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego wirówki w autoryzowanym serwisie (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie: https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis).

12. Czy muszę specjalnie przygotować miejsce do zainstalowania wirówki?

Tak. Wymagania dotyczące instalacji urządzenia zawarte są w instrukcji obsługi urządzenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe). Instrukcję obsługi do posiadanej wirówki możesz pobrać ze strony https://mpw.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi.

13. Która wirówka jest dla mnie najlepsza i jakie wyposażenia potrzebuję?

Skorzystaj z konfiguratora dostępnego na stronie https://mpw.pl/konfigurator, który umożliwia zdefiniowanie potrzeb takich jak: rodzaj i liczba probówek w jednym wirowaniu, wymagany RCF lub RPM, kąt wirowania, kontrola temperatury i odnalezienie wirówki wraz z wyposażeniem, które odpowiadają Twoim wymaganiom. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

14. Czym się różni wirnik kątowy od horyzontalnego?

W wirniku kątowym probówki wirowane są pod stałym kątem, np. 45 stopni. Natomiast w wirniku horyzontalnym podczas wirowania, pod wpływem siły odśrodkowej, pojemniki wraz z probówkami wychylają się do pozycji poziomej. W wirniku kątowym poszczególne frakcje układają się pod kątem, np. 45 stopni, a w wirniku horyzontalnym równolegle do dna naczynia.

15. Jakie rodzaje wirników są dostępne w ofercie MPW?

Posiadamy szeroką gamę wirników w dostosowaną do różnych zastosowań. Szczegółową ofertę znajdziesz na stronie https://mpw.pl/oferta.
Zapewniamy wsparcie również w przypadku zapytań o rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. W takim przypadku skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

16. Jak prawidłowo rozmieścić probówki w wirniku?

Zastosowane probówki powinny być tego samego rodzaju oraz równomiernie wypełnione (mieć jednakową masę). Wirowane elementy powinny być umieszczone w sposób symetryczny. Szczegółowe zasady rozmieszczania probówek w wirniku znajdziesz w instrukcji obsługi wirówki.

17. Co oznaczają skróty RCF oraz RPM?

RCF (ang. Relative Centrifugal Force) - względna siła odśrodkowa będąca wielokrotnością przyspieszenia ziemskiego G, która działa na wirowaną próbkę.
RPM (
ang. revolutions per minute), obroty na minutę – liczba pełnych obrotów wirnika.

W celu doboru odpowiednich wartości RPM lub RCF do Twoich potrzeb, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora RPM/RCF na stronie https://mpw.pl/kalkulator. Za jego pomocą łatwo wyznaczysz potrzebne wartości RPM lub RCF w zależności od promienia wirowania.

18. Który parametr jest ważniejszy – RCF, czy RPM?

Efektywność wirowania uzależniona jest od dwóch parametrów  - promienia wirowania R oraz prędkości wirowania RPM. Posługując się wartością RCF, która zawiera w sobie obie wspomniane wartości, nie musisz dokonywać przeliczeń i dobierać prędkości wirowania w zależności od promienia dostępnego w posiadanym wirniku. Przy doborze parametrów wirowania zalecany posługiwanie się parametrem RCF.

19. Czym jest promień wirowania?

Jest to odległość od osi wirnika do punktu, w którym znajduje się najdalsza część wirowanej próbki. Promień wirowania wraz z prędkością wirowania służy do określenia wartości RCF.

20. Czym jest walidacja wirówki?

Walidacja wirówki to procedura wykonywana przez autoryzowany serwis producenta, która ma na celu potwierdzenie poprawności działania urządzenia i spełnienia wymagań bezpieczeństwa.

21. Czym różni się walidacja od przeglądu?

Walidacja polega na ocenie wirówki bez jej demontażu. Natomiast w ramach przeglądu wirówka jest demontowana w celu oceny stanu elementów najbardziej narażonych na zużycie i ewentualnej ich wymiany. Po wykonaniu przeglądu wykonywana jest walidacja.

22. Z jaką stawką VAT sprzedawane są wirówki MPW?

Wirówki MPW są sprzedawane z 8% podatkiem VAT.

23. Gdzie produkowane są wirówki MPW?

Wirówki MPW są produkowane w Polsce.

24. Jakie funkcje wirówki zapewniają bezpieczeństwo?

Wirówki MPW wyposażone są w szereg systemów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikowi i spełniają wymagania odpowiednich norm. Wirówki MPW posiadają m.in. funkcje wykrywania niewyważenia, blokowanie pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie, czy zabezpieczenie termiczne silnika. Ponadto konstrukcja urządzeń sprawia, że użytkownik oraz jego otoczenie jest bezpieczne. Prosimy o przystępowanie do pracy z wirówką jedynie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia.

25. Czym jest automatyczna identyfikacja wirnika?

Automatyczna identyfikacja wirnika jest funkcją wirówki, która pozwala rozpoznanie przez wirówkę umieszczonego w niej wirnika. W przypadku stwierdzenia zdefiniowania parametrów wykraczających poza możliwości rozpoznanego wirnika, wirówka skoryguje je do właściwych wartości.

26. Jak należy konserwować wirówkę i jej wyposażenie?

Szczegółowe zasady konserwacji wirówki i wyposażenia znajdziesz w instrukcji obsługi wirówki. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

27. Czy można sterylizować wirówkę za pomocą autoklawu?

Wirówki MPW nie mogą być sterylizowane za pomocą autoklawu. Szczegółowe zasady czyszczenia wirówki znajdziesz w instrukcji obsługi wirówki. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

28. Czy można sterylizować wyposażenie wirówek za pomocą autoklawu?

Tak. Wyposażenie wirówek może być sterylizowane w autoklawie, pod warunkiem, że w instrukcji obsługi nie wskazano inaczej, a dopuszczalne parametry są opisane w instrukcji obsługi. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

29. Do czego służy opcja zmiany gęstości w menu wirówki?

Na wirnikach naniesiona jest informacja o dopuszczalnej masie i objętości wirowanych próbek. Przyjęto, że gęstość próbki wynosi 1,2g/cm3. W przypadku wirowania materiału o większej gęstości, możesz skorygować ten parametr w menu wirówki (upewnij się, że Twoja wirówka obsługuje tę opcję). Ze względów bezpieczeństwa dostępna prędkość wirowania zostanie odpowiednio ograniczona.

30. Gdzie znajdę nr seryjny wirówki (SN)?

Nr seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej wirówki umieszczonej z tyłu urządzenia i jest poprzedzony symbolem SN. W przypadku braku możliwości jego odczytania W razie problemów skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

31. Czy mogę samodzielnie wymienić bezpiecznik wirówki?

Tak. Jeżeli wirówka posiada bezpiecznik, to jego rodzaj możesz odczytać z tabliczki znamionowej znajdującej się na tylnej ściance wirówki, bądź znajdziesz go w instrukcji obsługi urządzenia.

32. Czy mogę obsługiwać wirówkę używając rękawiczek ochronnych?

Tak. Nie ma przeciwskazań do obsługiwania wirówki z wykorzystaniem rękawiczek ochronnych.

33. Do czego służy funkcja FAST COOL w wirówkach z chłodzeniem oraz z chłodzeniem i grzaniem?

Funkcja FAST COOL umożliwia szybkie schłodzenie komory wirowania. Należy zwrócić uwagę, że podczas schładzania wirnik obraca się z optymalnie dobraną prędkością. W przypadku wrażliwości wirowanego materiału należy przeprowadzić schładzanie FAST COOL bez umieszczania próbek w wirniku.

34. Jaka jest różnica pomiędzy funkcją FAST COOL, a KOMORĄ TERMICZNĄ?

Funkcja FAST COOL umożliwia szybkie schłodzenie komory wirowania. Należy zwrócić uwagę, że podczas schładzania wirnik obraca się z optymalnie dobraną prędkością. W przypadku wrażliwości wirowanego materiału należy przeprowadzić schładzanie FAST COOL bez umieszczania próbek w wirniku.

Funkcja KOMORY TERMICZNEJ umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury w komorze wirowania. W tym trybie wirnik nie obraca się, a wirówka działa podobnie do zwykłej lodówki.

35. Do czego służy port USB wbudowany w niektórych modelach wirówek?

Port USB umożliwia podłączenie wirówki do komputera/laptopa. W wykorzystaniem darmowego programu MPW Editor 2 (do pobrania ze strony https://mpw.pl/do-pobrania/inne) można zachować raport z wirowania na komputerze lub go wydrukować. Opis działania programu MPW Editor 2 znajdziesz w instrukcji obsługi posiadanej wirówki. Instrukcję możesz pobrać ze strony https://mpw.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi.

Rejestracja produktu