FAQ

1. Czy w wirówkach MPW MED. INSTRUMENTS można wirować substancję X?

W wirówkach MPW MED. INSTRUMENTS nie wolno wirować materiałów wybuchowych i łatwopalnych, a materiały zakaźne mogą być wirowane wyłącznie w zamkniętych pojemnikach. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie zawarto w Instrukcji Obsługi wirówki (rozdział: Wskazówki bezpieczeństwa).

2. Czy wirówki i wyposażenie MPW MED. INSTRUMENTS można sterylizować substancją X?

Sterylizację wyrobów MPW MED. INSTRUMENTS można przeprowadzić przy pomocy środków wymienionych w Instrukcji Obsługi wirówki (rozdział: Konserwacja/Sterylizacja). Użycie innych środków od podanych może powodować zmniejszenie trwałości lub zmianę kolorystyki wyrobu. O wszelkie informacje o wpływie środka X na elementy wyrobów MPW wykonywanych ze stali, aluminium i tworzyw (w tym tych pokrywanych powłokami galwanicznymi i lakierniczymi) oraz o skuteczność takiej sterylizacji należy pytać dostawcę środka X.

3. Pojawił się komunikat: „NIEWYWAŻENIE WIRNIKA! PROSZĘ WYWAŻYĆ WIRNIK I PONOWIĆ WIROWANIE". Co to znaczy, co mam zrobić?

Wirówka wykryła niepoprawnie wyważony wirnik. Upewnij się, że wirnik znajduje się w spoczynku, otwórz pokrywę i sprawdź, czy zastosowane probówki są tego samego rodzaju i są równomiernie wypełnione (mają jednakową masę). Wirowane elementy powinny być umieszczone w sposób symetryczny. Szczegółowe zasady rozmieszczania probówek w wirniku znajdziesz w instrukcji obsługi wirówki. Ponownie uruchom wirowanie po upewnieniu się, że wirnik, pojemniki i wkładki są właściwie zamocowane oraz pokrywa jest zamknięta. Jeżeli problem nie ustępuje skontaktuj się z serwisem (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie: https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis.

4. Pojawił się komunikat: "PRZEGRZANIE SILNIKA !". Co mam zrobić?

W przypadku wystąpienia komunikatu o przegrzaniu silnika, wyłącz zasilanie wirówki i skontaktuj się z serwisem (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na: https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis

5. Pękła szklana probówka, a jej zawartość wylała się do komory wirowania. Co mam zrobić?

Drobinki szkła spowodują uszkodzenie zewnętrznych powłok wirników oraz pojemników, co doprowadzi do korozji tych elementów, oraz uniemożliwi ich poprawną pracę. Obecność szklanych drobinek w otworach wkładek, pojemników i wirników może spowodować pękanie kolejnych probówek, a zanieczyszczenie kołków wirników może spowodować nieprawidłowe wychylanie się pojemników, a w konsekwencji wyświetlenie komunikatu informującego o wykryciu niewyważenia.
Upewnij się, że wirnik znajduje się w stanie spoczynku, a następnie otwórz pokrywę za pomocą przycisku COVER. Z zachowaniem ostrożności, przy pomocy narzędzia, np. odkurzacza, usuń z komory wirowania wszystkie szklane fragmenty probówek. W celu usunięcia najdrobniejszych cząstek i szklanego pyłu, pokryj 1/3 powierzchni komory wirowania smarem, np. wazeliną techniczną. Zamknij pokrywę i uruchom wirowanie z prędkością 2000 rpm przez kilka minut. Za pomocą ściereczki usuń smar wraz ze zgromadzonym w nim szklanym pyłem. W razie potrzeby wykonaj tę operację kolejny raz.
W przypadku rozlania się w komorze substancji agresywnych biologicznie lub chemicznie zneutralizuj je z zachowaniem ostrożności i w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu. Jeżeli podejrzewasz, że wirowane substancje lub środki planowane do ich neutralizacji mogą być agresywne dla elementów wirówki skonsultuj się z naszym serwisem (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie
https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis).

 

6. Skąd mogę pobrać instrukcje obsługi do wirówek wycofanych ze sprzedaży?

Sprawdź nr seryjny posiadanej wirówki (znajdziesz go na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia, obok symbolu SN). Sprawdź na stronie https://mpw.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi w kolumnie „Archiwum”, czy udostępniamy instrukcję do Twojej wirówki. Jeśli nie odnajdujesz tam odpowiedniej instrukcji, skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

7. Skąd mogę pobrać deklaracje CE (deklaracje zgodności) do wirówek wycofanych ze sprzedaży?

Sprawdź nr seryjny posiadanej wirówki (znajdziesz go na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia, obok symbolu SN) i skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

8. Jaki jest czas trwania gwarancji na wirówki?

Czas trwania gwarancji na wszystkie produkowane przez nas urządzenia wynosi 24 miesiące. 

9. Czy mogę wykupić dodatkową gwarancję?

Tak, w tym celu skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

10. Jaki jest czas trwania gwarancji na wyposażenie wirówek (wirniki, pojemniki, wkładki)?

Jeśli w warunkach sprzedaży nie określono inaczej, czas trwania gwarancji na wyposażenie jest taki sam jak na wirówkę. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

11. Czy w trakcie trwania gwarancji wymagane jest wykonywanie przeglądów?

Podczas trwania podstawowej gwarancji, udzielonej w momencie zakupu, przeglądy okresowe nie są wymagane. Po tym okresie należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego wirówki w autoryzowanym serwisie (wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na stronie: https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis).

12. Czy muszę specjalnie przygotować miejsce do zainstalowania wirówki?

Tak. Wymagania dotyczące instalacji urządzenia zawarte są w instrukcji obsługi urządzenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe). Instrukcję obsługi do posiadanej wirówki możesz pobrać ze strony https://mpw.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi.

13. Która wirówka jest dla mnie najlepsza i jakie wyposażenia potrzebuję?

Skorzystaj z konfiguratora dostępnego na stronie https://mpw.pl/konfigurator, który umożliwia zdefiniowanie potrzeb takich jak: rodzaj i liczba probówek w jednym wirowaniu, wymagany RCF lub RPM, kąt wirowania, kontrola temperatury i odnalezienie wirówki wraz z wyposażeniem, które odpowiadają Twoim wymaganiom. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

14. Czym się różni wirnik kątowy od horyzontalnego?

W wirniku kątowym probówki wirowane są pod stałym kątem, np. 45 stopni. Natomiast w wirniku horyzontalnym podczas wirowania, pod wpływem siły odśrodkowej, pojemniki wraz z probówkami wychylają się do pozycji poziomej. W wirniku kątowym poszczególne frakcje układają się pod kątem, np. 45 stopni, a w wirniku horyzontalnym równolegle do dna naczynia.

15. Jakie rodzaje wirników są dostępne w ofercie MPW?

Posiadamy szeroką gamę wirników w dostosowaną do różnych zastosowań. Szczegółową ofertę znajdziesz na stronie https://mpw.pl/oferta.
Zapewniamy wsparcie również w przypadku zapytań o rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. W takim przypadku skontaktuj się z działem Sprzedaży (dane kontaktowe znajdziesz na stronie https://mpw.pl/kontakt/dane-kontaktowe).

Rejestracja produktu