Historia

O Nas / Historia

Nasza historia sięga końca lat 40-tych XX wieku.

Członkami założycielami przedsiębiorstwa byli rzemieślnicy, którzy w maju 1948 r. powołali spółdzielnię pracy i podpisali deklarację założycielską. 
Na przestrzeni wszystkich lat działalności, wprowadzamy  w życie zasady spółdzielcze, które  służą nam za istotne wskazówki.  Mimo upływu lat, zmieniających się realiów gospodarowania, niejednokrotnie trudnych lat – dalej działamy jako Spółdzielnia Pracy. Mamy swoje miejsce zarówno w społeczności  producentów na terenie Polski, jak i na arenie gospodarki światowej.

Początkowo produkowany asortyment obejmował sprzęt laboratoryjny oraz pomiarowo-kontrolny.Oferowaliśmy do sprzedaży m.in. wagi laboratoryjne, odważniki, pompy próżniowe, homogenizatory oraz wirówki laboratoryjne i medyczne. Z biegiem lat nasza specjalizacja poszła w kierunku wirówek.

Do 1994 r. działalność prowadziliśmy pod nazwą "Mechanika Precyzyjna". Aby być firmą rozpoznawalną na otwierających się przed nami rynkach zagranicznych, zmieniliśmy nazwę na MPW MED. INSTRUMENTS. Dzięki temu osiągnęliśmy wysoki udział eksportu w obrotach sprzedaży. Logo firmy  jest dobrze rozpoznawalne w kraju, a dzisiaj również na rynku międzynarodowym.

Przez siedemdziesiąt lat działalności dbaliśmy o stały rozwój firmy. Budowaliśmy i rozbudowywaliśmy pomieszczenia produkcyjne i biurowe. Doskonaliliśmy kadrę pracowniczą, wymienialiśmy maszyny. Tworzyliśmy coraz nowocześniejsze wyroby oraz wzbogacaliśmy ich specjalistyczne wyposażenie.  Jednym słowem konsekwentnie budowaliśmy nasz potencjał, który pozwala nam być tu, gdzie jesteśmy dzisiaj.
Tradycja zobowiązuje.