I Wrocławskie Spotkania Medycyny Laboratoryjnej

23 marca odwiedziliśmy Wrocław z naszymi wirówkami. Odbyły się I Wrocławskie Spotkania Medycyny laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce", na których nie mogło nas zabraknąć. Było interesująco, odbyło się wiele sesji tematycznych, między innymi z dziedziny współczesnej transplantologii, aspektów kliniczno-laboratoryjnych chorób serca, czy nowości diagnostycznych w dziedzinie onkologii i endokrynologii. Nie zabrakło również sesji satelitarnych, które towarzyszyły wykładom.

Rejestracja produktu