Konferencja Paprotnia

W dniach 29 - 30 września 2022 r. w Paprotni odbywa się

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników

Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.
 

Tematem przewodnim jest:
 „Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli

kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”

Partnerem organizacyjnym jest  firma Ampulco S.C.

Konferencji towarzyszy wystawa sprzętu i materiałów do diagnostyki  laboratoryjnej.

Jesteśmy obecni, serdecznie zapraszamy.

 

 

Rejestracja produktu