Laboratoryjne badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego czerwiec 2018

18-19 czerwca odbyło się kolejne dwu-dniowe szkolenie w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, którego tematem było „Laboratoryjne badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego”.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła praktycznych zasad w standaryzacji pobierania, przechowywania i przygotowania płynów do oznaczeń cech fizyko-chemicznych, natomiast druga praktyczna część dotyczyła badania cytologicznego płynów - prawidłowego wykonanie i barwienia preparatów oraz mikroskopowej oceny komórek i interpretacji wyników.

Wykłady prowadzone tradycyjnie przez uznaną i szanowaną Panią prof. Marię Mantur, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

W imieniu naszym oraz wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy Pani Profesor i już czekamy na kolejne spotkania.

Rejestracja produktu