Laboratoryjne badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego marzec 2018

19.03.2018

19-20 marca w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych odbyło się kolejne szkolenie, którego tematem było „Laboratoryjne badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego”.

To pierwsze w tym roku szkolenie dla diagnostów z całej Polski, z cyklu „PMR i PŁYNY”.

Jak zawsze chętnych nie brakowało na spotkanie z prof. Mantur. Podczas wykładów prof. Mantur słuchacz otrzymuje pakiet niebagatelnej wiedzy.

Wykłady z prof. M. Mantur zawsze podparte są zajęciami praktycznymi podczas, których słuchacze mogą obejrzeć próbki preparatów wykonanych przez prof. M. Mantur.

Podczas szkolenia nasza cytowirówka miała swoje 5 minut w prezentacji na temat: „Prawidłowe wykonanie i barwienie preparatów cytologicznych przy użyciu cytowirówki firmy MPW MED. INSTRUMENTS".

Słuchacze mogli również nabyć wiedzę z obsługi wirówki i zestawu cytoset, z poprawności składania kompletnej wkładki i elementach wirowania preparatów.

Tematy jakie porusza prof. Mantur są ważnymi elementami pracy w laboratoriach diagnostycznych. Rozpoznanie choroby, określenie jej stadium, zadanie leczenia oraz przewidywany przypuszczalny efekt końcowy nie będzie możliwy bez prawidłowo wykonanego badania w laboratorium diagnostycznym. Badanie płynów mózgowo-rdzeniowych to temat niezwykle ważny przy rozpoznawaniu różnych chorób, które mogą mieć wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Współczesne metody badania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) stanowią podstawę nowoczesnej neurodiagnostyki oraz racjonalnej terapii chorób OUN między innymi: rozpoznanie neuroboreliozy, kiły OUN, zespołu Guillaina-Barrego czy rozpoznanie stwardnienia rozsianego (SM).
W celach diagnostycznych w Płynach Mózgowo-Rdzeniowych wykonuje się wiele specyficznych badań.

Za wiedzę już otrzymaną pięknie dziękujemy i czekamy na kolejne edycje spotkań z prof. Marią Mantur, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Rejestracja produktu