PTDL Bydgoszcz 11 - 12.10.2019 r.

11.10.2019

Dzisiaj zaczęły się dwu dniowe warsztaty z diagnostyki moczu organizowane przez Oddział PTDL w Bydgoszczy. Temat warsztatów: "Skuteczna strategia we współczesnej diagnostyce moczu". Warsztaty prowadzi Pani prof. dr ha. Maria Mantur (Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku).

Rejestracja produktu