Warsztaty szkoleniowe 11-12 kwietnia Chodzieży-Studzieniec

11.04.2019

„Oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych w odwodnionych osadach ściekowych wg PN-Z-19005:2018-10“

W związku z ukazaniem się Polskiej Normy PN-Z-19005:2018-10 Jakość gleby, odbyły się dwu dniowe warsztaty szkoleniowe. Dzięki uprzejmości MZWiK w Chodzieży warsztaty odbyły się na terenie laboratorium oczyszczalni ścieków.

Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby, wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych, przeznaczonych do wprowadzenia do gleby to główne wątki spotkania. Wykłady oraz warsztaty prowadzone były pod kierownictwem Pani dr Moniki Bazeli. W ramach warsztatów przedstawiona została bogata w zdjęcia charakterystyka oznaczanych jaj, metodyka oznaczenia zawarta w normie jak i proces walidacji metody. Spotkanie było również okazją do przeanalizowania problemów biologicznego zanieczyszczenia osadów ściekowych oraz metod ich stabilizacji. W ramach szkolenia w tematyce „wirówki w badaniach biologicznych” przedstawiciel naszej firmy Ewa Salameh dokonała prezentacji wirówki MPW-380, powiedziała o jej możliwościach i zastosowaniu, udzieliła również wielu cennych informacji technicznych.

Dziękujemy organizatorom, Pani dr Monice Bazeli za zaproszenie do udziału w warsztatach, za miłą atmosferę, za ogromną merytoryczną wiedzę przekazaną podczas spotkania. Dziękujemy również wszystkim słuchaczom za miłe przyjęcie podczas warsztatów.

Dziękujemy bardzo i prosimy o więcej.

 

Rejestracja produktu