FAQ

FAQ / FAQ

Ptyanie:
Czy w wirówkach MPW MED. INSTRUMENTS można wirować substancję X?
Odpoweidź:
W wirówkach MPW MED. INSTRUMENTS nie wolno wirować materiałów wybuchowych i łatwopalnych, a materiały zakaźne mogą być wirowane wyłącznie w zamkniętych pojemnikach. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie zawarto w Instrukcji Obsługi wirówki (rozdział: Wskazówki bezpieczeństwa).

Pytanie:
Czy wirówki i wyposażenie MPW MED. INSTRUMENTS można sterylizować substancją X?
Odpoweidź:
Sterylizację wyrobów MPW MED. INSTRUMENTS można przeprowadzić przy pomocy środków wymienionych w Instrukcji Obsługi wirówki (rozdział: Konserwacja/Sterylizacja). Użycie innych środków od podanych może powodować zmniejszenie trwałości lub zmianę kolorystyki wyrobu. O wszelkie informacje o wpływie środka X na elementy wyrobów MPW wykonywanych ze stali, aluminium i tworzyw (w tym tych pokrywanych powłokami galwanicznymi i lakierniczymi) oraz o skuteczność takiej sterylizacji należy pytać dostawcę środka X.