Immunologia w dobie COVID-19

23.07.2020

Immunologia w dobie COVID-19

Opis:

  • Odporność populacyjna a COVID-19: czy i kiedy?
  • Korelacje genotyp-fenotyp w pierwotnych niedoborach odporności
  • Wtórne niedobory odporności u dorosłych: przyczyny, diagnoza i postępowanie
  • Mechanizmy starzenia się układu odpornościowego a COVID-19 i choroby wieku podeszłego
  • Szczepienia w niedoborach odporności
  • Postęp w diagnostyce i leczeniu pierwotnych niedoborów odporności
  • Personalizacja leczenia w chorobach immunologicznych
  • Standardized high-dimensional immune monitoring of COVID-19 patients with mass cytometry
  • Leczenie COVID-19 metodą podania osocza ozdrowieńców
Rejestracja produktu