Konstytucja 3 maja 1791 r.

3 maja 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją.
Stała się symbolem dążenia do niepodległości i chęci naprawy państwa. 

 

Rejestracja produktu