Podsumowanie konferencji naukowo-szkoleniowej PTDL odziału Bydgoszcz

5-6 października 2017 r. odbyła się w Łysomicach koło Torunia konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez bydgoski oddział PTDL, którą mieliśmy okazję współsponsorować. W spotkaniu uczestniczyło około 100 słuchaczy z bydgoskiego oddziału PTDL oraz kilku ościennych województw. Konferencja składała się z 9 wykładów i prezentacji i była świetną okazją do rozmów z organizatorami oraz z bezpośrednimi użytkownikami naszego sprzętu. Drugi dzień konferencji otworzył wykład Pani prof. Marii Mantur "Diagnostyka laboratoryjna płynu mózgowo-rdzeniowego", którego uzupełenieniem była prezentacja Ewy Salameh pt. "Cytoset - rola cytowirówki MPW w wykonywaniu prawidłowych preparatów płynów z jam ciała". Serdecznie dziękujemy Organizatorom za możliwość współtworzenia tego wydarzenia oraz naszym Klientom za konstruktywne rozmowy.

Rejestracja produktu