Blog

PTDL Białobrzegi listopad 2018

Jesteśmy w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej. Tematem tej edycji  były Interdyscyplinarne spojrzenie na rolę laboratorium w diagnostyce klinicznej i w analizie kosztów ponoszonych przez szpital.